Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Assen-Alert! en haar websites (Marsdijk-Alert!, Peelo-Alert!, Lariks-Alert!, Loon-Alert!, AssenWest-Alert!, Centrum-Alert!, Pittelo-Alert!, Kloosterveen-Alert!, Noorderpark-Alert! en AssenOost-Alert!) verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden. Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij: alle informatie waarmee jij als individu kan worden geïdentificeerd. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken en beveiligen. Wij beschrijven duidelijk hoe wij zorgdragen voor jouw privacy.

Assen-Alert! neemt jouw privacy serieus en zal als verwerkingsverantwoordelijke passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Uitsluitend door ons geautoriseerde dienstverleners hebben toegang tot jouw persoonsgegevens.

Wanneer je persoonsgegevens via onze website(s), via registratie, email of op andere wijze aan ons verstrekt, erken je deze privacyverklaring te hebben gelezen en begrepen en verleen je ons toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken conform de in deze privacyverklaring beschreven wijze. 

Assen-Alert! verstrekt jouw persoonsgegevens en informatie uitsluitend aan derden, die daarbij ofwel handelen uit hoofde van hun betreffende wettelijke verplichtingen ofwel zich contractueel hebben verplicht de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig deze privacyverklaring en de geldende privacy wet- en regelgeving.

Wie is Assen-Alert!?

Assen-Alert! is een initiatief van Stichting Buurt Alert Nederland met het belangrijkste doel het mogelijk maken van buurtpreventie in alle wijken van Assen door gebruik te maken van socialmedia middelen. Dat wil zeggen dat we zo proberen samen door middel van digitale buurtpreventie de wijken veiliger te maken. Dat doen we met een vaste werkwijze en spelregels en gebruiken we een aantal middelen zoals o.a. WhatsApp en Facebook.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen, verwerken en bewaren persoonsgegevens met als doel om het bieden van een laagdrempelig Platform voor de burger om, met behulp van WhatsApp, E-mail en Social media, de veiligheid in de eigen buurt te verhogen. Daarnaast willen we burgers ondersteunen bij het onderhouden van het Platform.

Welke persoonsgegevens verwerken wij – en hoe?

Wanneer jij je aanmeldt op de websites van Assen-Alert! nemen wij de daarbij door jou verstrekte persoonsgegevens op in onze database, om deze te kunnen beheren en om contact met je op te kunnen nemen. Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. Wij doen alle moeite jouw persoonsgegevens goed te beveiligen, maar de veiligheid van gegevens die via internet verzonden worden kan niet volledig gegarandeerd worden. Om gebruik te kunnen maken van de diensten die Assen-Alert! aanbiedt, wordt een persoonlijk profiel aangemaakt. Bij het aanmaken van dit persoonlijk profiel zijn een aantal persoonsgegevens noodzakelijk. Assen-Alert! verwerkt de door jou rechtstreeks aan ons verstrekte contactgegevens en informatie in het kader van het Assen-Alert! platform. Op deze manier kunnen wij jou koppelen aan je wijk buurtpreventie groepen en informeren over de veiligheid van je wijk, buurt of straat.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Accountnaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende de websites van Assen-Alert! heen
- Internetbrowser en apparaat type

Assen-Alert! verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatiefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Assen-Alert! analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van informatie en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Assen-Alert! neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vriwilliger van Assen-Alert!) tussen zit.

Hoe lang en waar bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Assen-Alert! bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is in het in het kader van het verbeteren van buurtpreventie in jouw buurt, wijk of stad. Wij bewaren dus persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Jouw gegevens worden opgeslagen op servers in een beveiligde omgeving waar enkel geautoriseerde medewerkers toegang toe hebben.

Hoe gebruiken wij automatisch gegenereerde informatie zoals cookies?

Assen-Alert! maakt gebruik van cookies, pixel tracking en andere technieken om onze websites en diensten verder te verbeteren. Je kunt dit wanneer gewenst uitschakelen in je browserinstellingen. In cookies wordt informatie, zoals door jou aangegeven voorkeuren, opgeslagen op jouw apparaat. Dankzij cookies hoef je bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te voeren. Pixel tracking zorgt er voor dat wij kunnen zien via welk kanaal iemand bij op onze site is gekomen. Bij het gebruik van andere technieken kun je bijvoorbeeld denken aan de diensten van Google Analytics en Indeed, om het gebruik van onze websites te analyseren.

Wanneer verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden?

Assen-Alert! zal jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame).
Assen-Alert! kan jouw (persoons)gegevens ook aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wettelijke bepalingen gehouden zijn, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten. Indien wij persoonsgegevens aan derden verstrekken spannen wij ons ertoe in dat deze derden jouw persoonsgegevens zullen verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en voor het overige de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van jouw persoonsgegevens waarborgen.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe heb jij inzage in jouw (persoons)gegevens, hoe kan jij deze aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Door in te loggen op jouw Assen-Alert! wijk website kun je jouw gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen. Als jouw persoonsgegevens ook toegankelijk waren voor derden, zijn wij niet altijd in staat om jouw gegevens uit hun systemen te verwijderen. Je zult in dat geval deze partijen direct aan moeten spreken op verwijdering van de gegevens.

Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd

Deze Privacyverklaring kan eenzijdig worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website. Wij raden aan om regelmatig onze website te checken.

Klachten of bezwaar over de verwerking van persoonsgegevens

Wij verzoeken iedereen die van mening is dat wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden in strijd handelen met de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, dat aan ons te laten weten via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. via de site contact pagina. Wij zullen daarop binnen redelijke termijn en in beginsel binnen een maand antwoorden.

Heb je nog vragen?

Mocht je nog vragen hebben over deze Privacyverklaring dan kun je contact met ons opnemen via de site contact pagina.